OpenTopo Apps

Deze webapps demonstreren OpenTopo kaartdiensten. De originele OpenTopo rasters op resoluties 37.5/200/400/800/1600/3200pix/km
zijn zodanig gecombineerd dat iedere resolutie binnen een schaalgebied zichtbaar wordt. Bovendien zijn de plaatjes "getegeld" (tiled).
De meeste apps zijn mobiel te gebruiken. OpenTopo versie: april 2016.

OpenTopo OSM

OpenTopo Mobile Map Viewer (OSM)
Basis map viewer met OpenTopo tiles in OpenStreetMap (OSM)/Google schema. Gemaakt met Leaflet. Maker: Just van den Broecke.

OpenTopo RD

OpenTopo Mobile Map Viewer (RD)
Basis map viewer met OpenTopo tiles in Nederlands PDOK-schema. Gemaakt met Leaflet. Maker: Just van den Broecke.

OpenTopo Hiking

De Wandel App (OSM) is een basis map viewer gemaakt met Leaflet met daarin OpenTopo tiles via map5.nl gecombineerd met OSM wandelpaden. Er is GPS-lokatie-ondersteuning zodat je een pad kunt volgen. Maker: Just van den Broecke.

OpenTopo KadViewer

De Map5 KadViewer is een op het Heron viewer framework gebaseerde web-desktop app met daarin OpenTopo via http://map5.nl en veel andere interessante kaartlagen. Mogelijkheid tot kaartlagen over elkaar heen leggen en doorzichtigheid daarbij aan te passen, plus vele andere "tools" bijv tekenen (redlining), WFS queries en upload/download van vector data. Maker: Just van den Broecke.

OpenTopo GigaPan

OpenTopo in Gigapan
Basis map viewer met OpenTopo tiles in OSM schema met OSM wandelpaden en locatie ondersteuning via GPS. Maker: Frank Steggink.

(hier jouw app?)

Zie verder ook de 3D demos en app.map5.nl. Heb je ook een leuke/mooie app met OpenTopo, laat ons weten.